Google citygbg.se

Mycket att se i Göteborg denna veckan

Det händer saker i Göteborg. Se vad som är på G på vår aktuelltsida här>>>
utmana massan
I nordstan fanns halva chalmers och visade challengelab samt lifehack och en massa andra spännande utställningar. Amanda, Fernando och Ivo på denna bilden representerar challengelab vilka försöker kombinera påhitt och utveckling från alla branscher för att skapa ett mer hållbart samhälle. Här försöker de få dig att uttrycka hållbarhet, snålhet, miljömedvetenhet och en hel del andra saker genom att skriva detta på postit lappar och placera dem på olika ställen på bordet. Ja, det är lite krångligt att förklara. Gå dit istället.

halofs for en hundring Du kan även ta del av ny vetenskap om plasmider vilket är gener som flyttas mellan bakterier och kan överföra resistans för penicillin mellan bakterier på sjukhus.

odla atbart hemma
I detta tält står Emma Naqvi och demonstrerar hur du bär dig åt för att skapa självbevattnande odlingskärl. Detta är ett projekt skapat av Göteborgs miljöförvaltning. Du kan läsa mycket mer om detta på greenhackgbg.se

Se mer om vetenskapsfestivalen Göteborg på vetenskapsfestivalen.se

hem igen