Google citygbg.se

Du ser färgsprakande rosor i Trädgårdsföreningen denna vecka

Trädgårdsföreningen skriver de har rosenfest denna vecka. Det är mycket dofter, vackra färger och mycket att lära.

gamla arter av rosor
Kommer du från Bältespännarparken(café grindstugan) är detta du först möter. Detta är ett slags arkiv av rosor som odlats i minst femtio år. Detta är en del av riksdagens beslut som heter Programmet för odlad mångfald. Förkortas POM vilket skall bevara svenska kulturväxter. Du kan läsa mer på slu.se>>>

några av dessa rosorna såg ut som de hade blommat ut
Möjligt det var lite sent att besöka klonarkivet för många av rosorna såg lite vissna ut.

rosariet såg bättre ut
Rosariet såg bättre ut och här har de flesta rosorna precis nått sin bästa tid.

Just nu i månads skiftet Juni/Juli blommar de flesta rosorna och i Göteborgs trädgård hittar du 1200 olika sorter.

hem igen