Google citygbg.se

Här skall bli servering .

Daniel berättar att de skall försöka putsa upp denna gamla bakugn för att bevara atmosfären .Sune och Daniel pa Sunes gamla bageri
Just nu är man igång med att renovera det gamla bageriet som inte varit använt sedan 1987. Daniel berättar att de gärna vill bevara denna gamla ugn som stått här sedan huset byggdes 1937. Här har man tänkt sätta upp ett tjugotal sittplatser samt öppna uteservering när våren kommer. Denna ugn innehåller två bakugnar samt en ugn för maräng på toppen. Vid sidan om ugnen till vänster finns en så kallad chokladvärmare. Se mer på denna sidan>>>

hem igen