Google citygbg.se

Skansen Lejonet är väl värt en utflykt när du är i Göteborg

Gullbergs fäste eller Gullbergs hus var en fästning från medeltiden vilken fick utstå massor av belägringar, erövringar och rivningar. Bengt Wadbring skriver att det anlades en skans här av Birger Magnusson men att det skulle gjorts ett fäste här av Birger Jarl tillsammans med norske kungen Håkon Håkansson 1253 för att undgå den lede danskens sjörövar räder. Läs mer på Bengans historier>>>.

du ser fästningen från många håll i Göteborg. Här en vy från Svingeln.
Enklast tar du dig till Skansen med buss eller spårvagn till Svingelns hållplats i Göteborg.

gå sedan nordost
Gå sedan mot spåren, över Friggagatan och sedan mot nordost.

gå igenom tunneln
Du går igenom tunneln och ser sedan denna skylten. Du har nu bara ett par hundra meter till fästningen.

utsikt
Uppe på toppen ser du hela vägen till Skansen kronan.

Skansen Lejonet är öppet för allmänheten dessa Söndagar klockan 13. 4 februari, 4 mars, 8 april, 6 maj, 3 juni, 5 augusti, 7 oktober, 4 november. Se mer på Götiska förbundets hemsida>>>

tunnelbygge
Det som gör många oroliga just nu är det framtida tunnelbygget för västlänken. Här ser du de första grävningarna. Som det ser ut nu skall en av tunnlarna gå direkt under fästningen. Du kan se mer på Åtgärdsförslag och vision för Gullberg/Skansen Lejonet.
I och med planeringen av tunneln gräver arkeologer ut runt om fästningen och här har hittats en hel del matnyttigt om vad som fanns här innan. Se mer på arkeologerna.com. Du kan se på trafikverkets interaktiva karta hur västlänken sträcker sig under Göteborg.

hem igen