Google citygbg.se

Stort stopp i tågtrafiken på Göteborgs central dagen innan midsommar.

Någon hade lyckats dra ner en kontaktledning på centralen vilket innebar att många tåg blev stående på centralen.


GP skriver att felen skulle vara avhjälpta klockan 21 på torsdagskvällen men du kan nog räkna med förseningar då det är många resenärer som väntat hela eftermiddagen på att komma i våg.
skyltar runt hela omradetÖverallt syntes tomma spår där det, i normala fall, hade stått tåg som väntat på passegare.

vy over sisjon Många av tavlorna till spåren var helt tomma.

hem igen