Google citygbg.se

Många förseningar på tågen mellan Göteborg och Stockholm på måndagen

Före och efter Herrljunga blev många tåg stående i flera timmar.


För att hålla koll på vad som händer kan du snegla på sj:s stationstavla
skyltarna visade signalfel, inställda avgångar och mycket annatPå avgående samt ankommande kunde du se flera markeringar för signalfel, förseningar samt inställda tåg.
Du vet väl om att du kan får förseningsersättning hos både sj samt västtrafik om du kommer 20 eller 30 minuter försent. Se mer på sj.se och vasttrafik.se

hem igen