Google citygbg.se

Naturhistoriska muséet i Göteborg


Håller stängt tills vidare. Du hittar ett par digitala utställningar på gnm.se/utstallningar/permanenta-utstallningar/. Dessa bilder är några år gamla.
om vara forfader
Just nu handlar det om livets fortskridande på jorden hos naturhistoriska vid slottskogen i Göteborg. På bilden ser du några modeller av australipithecus, Heidlebergensis, Neanderthal samt chor magnon människan som utvecklads de sista tre miljoner åren. Ta en rundtur med digitala muséet.
gammal kabin
På samma våning finns nu en utställning från Göran Dalhov. Dalhov är berömd för sina målningar om naturen och även de målningar han har gjort sittande på museet. Flera av hans målningar finns även på frimärke.
malmska valen
Den malmska valen är ett länge populärt föremål på naturhistoriska. Varför den kallas eller fick namnet Malmska beror på en August Malm som fick köpt denna blåval vilken strandat i Askimsviken hösten 1865. Fiskaren som hittade den hade ett två dagars arbete att ta kål på valen. August Malm var, vid denna tid, intendent och konservator på Göteborgs naturhistoriska museum och han lyckades få loss 1200 riksdaler från James R:son Dickson för att köpa valen från Fiskaren. Blåvalen stoppades sedan upp och fungerade även som punchveranda på utställningen i Stockholm 1866. Just nu har stadsmuséet stängt rummet med valen. Du kan läsa mer om denna utställning på gnm.se>>>.

hem igen