Google citygbg.se

Smithska udden hittar du en kilometer från Näsets badplats.

Du har någon kilometer att gå från busshållplatsen vid Näsbovägen. Du tar dig enklast hit ut med buss 92 från Frölunda torg. Du går av bussen på Näsbovägen. Se mer på google maps.

sveriges langsta badpir
I ändan på Smithska vägen dyker denna parkeringsplats upp. I början av parkeringen har du en gammal stenstod som visar ett minne av Landstormen 1914. Landstormen var en slags föregångare till dagens hemvärn. Det gick väl ungefär lika bra som dagens hemvärn med en massa förvirrade beväringar som inte hittade kasernen, sina persedlar och mycket annat. Du kan läsa mer om händelsen på arkivnämnden samt vårtgöteborg.se
nya toaletter och duschutrymmen
På södra sidan av parkeringen hittar du en Rosa kiosken jag inte ser mycket om på nätet. När jag var förbi en sen eftermiddag såg det stängt ut men enligt deras facebooksida skall det vara full ruljans här. Se mer på https://www.facebook.com/rosakioskenglassbar/

bathamn
Strax öster om kiosken hittar du en liten stig som går mellan sommarstugor ner till klipporna vid smithska.

ner till klipporna
Ner till klipporna kommer du genom en stig i skogen. Mycket natur att njuta av längs vägen. Jag tycker denna väg kan vara lite svår att följa då det är dåligt med skyltar.

t-shirts

hem igen