Google citygbg.se

Besök Glashyttan vid kronhusbodarna


Jag fick tillfälle att se hur det görs glas inne på Glashyttan i Kronhusbodarna .Sune och Daniel pa Sunes gamla bageri
Ute på Kronuhusbodarna fick jag tillfälle att följa Anders Bergström och Dan Clausen under deras arbete med glasblåsning. Anders berättar att han har arbetat med glasblåsning i snart 20 år och även drivit ett eget glasmästeri. Dan kommer precis från Kosta och har arbetat i 9 år med glasblåsning.

fardiga glas

Detta var det Anders och Dan var igång med att göra. Alla dessa glas är handgjorda och helt unika. Se lite av tillverkningen här>>>

Save on your hotel - hotelscombined.com

hem igen