Google citygbg.se

På kronhusbodarna har du även glasmästeri och guldsmed.


Några bilder från Glashyttan i kronhusbodarna


limning eller vidhaftning
Efter att ha blåsts tas ämnet till nästa ugn och man fäster glaset på en spik för att sedan formas till ett färdigt glas.
blasa glas

Här läggs det en extra strimma glas för att göra en kant på glaset. Här gäller det att vara snabb med händerna för att få denna strimma på plats. Man öppnar sedan glaset på den sidan du skall dricka ur glaset så här>>>

hem igen