Google citygbg.se

Göteborgsgirot 2016, några bilder från Engelbrektsgatan.

Engelbrektsgatan erbjöd två snäva svängar. Tyvärr glömde jag att filma svängarna.

nerforsbacke
Här gällde det att bromsa i tid för att komm runt en snäv sväng upp på kungsportsavenyn.

engelbrektsgatan
ridande polisen


hem igen