Google citygbg.se

Jordanian Royal Falcons

Många piloter från försvaret ingår i de olika ländernas akrobat-grupper. Så är det även i jordanien.

Royal Jordanian Falcons>>> | Hemvärnet>>> | Flygplan>>> | Dogfight>>>

italienska freece tricolori Royal Jordanian Falcons bildades av dåvarande Kung Hussein Bin Talal 1976. Ändamålet var att ge lite goodwill och PR för Jordanien och kungens familj. Från början använde de 2 stycken Pitts Special S2a vilket är ett dubbeldäckat konstflygningsplan som konstruerades av Curtis Pitts redan 1944. Det blev ett populärt konstflygningsplan och användes flitigt av konstflygare över hela världen. Siffran s1 och s2 anger hur många sitsar du har i planet. Idag använder Royal Jordanian Falcons modifierade Extra 300L(se bilden)som är ett flygplan från EXTRA Flugzeugproduktions-und Vetriebs- GmbH i Hunxe nära Dortmund i Väst-tyskland. Kroppen är en TIG svetsad stål konstruktion medans vingar, roder och landnings-ställ är gjort av komposit material. Planet är 2 sitsigt med piloten i bakre sätet. Längden är strax över 9 meter och med ett vingspann av 8. Motorn som används är en Lycoming AEIO-540-L1B5 som utvecklar upp till 300 hästkrafter. Max-fart strax över 400 km/h(220 knots).


Teamet består av 5 stycken piloter från försvaret vilka flyger Mirage F1 och liknande för Jordaniens flygförsvar. Sedan har de även ett team på marken bestående av 6 stycken för att hålla planen i ordning .

Läs mer på deras hemsida>>>

hem igen