Google citygbg.se

Göteborg aero flygshow 2010


Göteborgs flygshow 2008 Göteborgs flygshow 2009>>> | Göteborgs aeroshow 2013>>>

leblanc motor
Svenska flygvapen historiska föreningen passade på att visa de flesta plan som ingått i svenska flygvapnet. Här är det två SK-16 Harvards som är ute och luftar vingarna. Det ena flygplanet här har renoverats av swafhf eller Swedish Air Force Historic Flights och den andra av Svedinos bil och flygmuseum som du hittar nere i Ugglarp.

J-28 vampire
Man visade även upp de flesta jaktplan från andra världskriget och framåt. Detta är en J-28 Vampire som alltså är föregångaren till J-29 Tunnan vilken också flögs under uppvisningen.

gubbdagis
Detta är en J-32 Lansen som faktiskt används idag för att kolla radioaktivitet och andra saker som aska i luften efter vulkanutbrott. Problemet med dessa gamla plan är att det finns endast två piloter idag som kan flyga Lansen och dessa två skall pensioneras nästa år.
Läs mer om våra gamla flygplan på deras hemsida>>>

hem igen