Google citygbg.se

Göteborg aero flygshow 2010


Göteborgs flygshow 2008 Göteborgs flygshow 2009>>> | Göteborgs aeroshow 2013>>>

danska F-16

Johanna Sundesten var ute med hemvärnssjukvårdarna och försökte väcka intresse eller rekrytera människor till denna typen av tjänster. Johanna berättade att vid intresseanmälan ringer någon från deras stab upp dig och om du rekryteras blir du kallad till en åtta dagars utbildning. Först en totalförsvarsutbildning, kallad TFU-G, och sedan en annan utbildning som Grundkurs hemsjukvårdare eller anpassad utbildning. Det finns sedan fler utbildningar att gå efter dessa första. Går du utbildningen har du dagpenning, Motsvarar ungefär din dagpenning i a-kassa. Det vill säga årsinkomst/365x90%. Har du då en årsinkomst på 200000 får du alltså 493 kronor per dag. Du har även fri kost och logi både under utbildning och när du är inkallad. När det sedan gäller tjänst vid sökning av försvunna människor, hjälp vid översvämningar och liknande har du en klart högre betalning. Se mer på www.redcross.se/hemvarnssjukvard

Det finns även andra områden inom hemvärnet som kan behöva din hjälp.

Frivilliga flygkåren . Rekrytering sker från flygklubbar se mer på www.ffk.se

Frivilliga motorcykelkåren. Se mer på www.fmck.se

Frivilliga Radioorganisationen. Se mer på www.fro.se

Svenska brukshundsklubben. Se mer på www.brukshundklubben.se

Sveriges kvinnliga Bilkårers Riksförbund. Se mer på www.skbr.se

Riksförbundet Sveriges Lottakårer. Se mer på www.lottorna.se

Svenska Röda korset är det samma som hemsjukvårdarna vi skriver om här.

Sjövärnskårernas riksförbund. Se mer på www.svkrf.se

hem igen