Google citygbg.se

Det var inte väntat att se hemvärnet på Götaplatsen denna Lördag

Planen var att passa på och undersöka cykelfestivalen efter att ha lämnat in cykeln uppe i Johanneberg.
elfsborgsmarschens crew
Nere på Götaplatsen står några bekanta ansikten man sett från hemvärnet. Här står Kåge, Sandor, Pia och Henke för att ta emot militärer samt vanliga människor som startat 25 eller 40 kilometer promenad över hela Göteborg. Man hade släppt iväg ett gäng strax efter 07:00 på morgonen ute vid Kärringberget och väntade här med mackor, kaffe, bars, saft, saltgurkoroch vatten. Jag blev själv övertalad att ta 10 kilometer-marschen från Götaplatsen till Kärringberget.

plastcykel
Överallt satt dessa lappar vilka skulle visa vägen via gångbanor och övergångställen.

segways
Problemet var alla dessa röda gubbar man skulle passera. De drog ut på tiden.

hem igen