Google citygbg.se

Det var inte väntat att se hemvärnet på Götaplatsen denna Lördag

Här syns lite av hamnen på fästningen. En plats där Börjessons båtar brukar lägga till. Rakt bakut ligger Oscar II:s fort och gamla Amf4

Baksidan av fästningen. I muren syns en liten dörr där man kan komma in i fästningen. Rakt ovanför denna port på muren står några antika kanoner.
Du hittar en karta här.

hem igen