Baksidan av fästningen. I muren syns en liten dörr där man kan komma in i fästningen. Rakt ovanför denna port på muren står några antika kanoner.
Ni hittar en karta här.