Google citygbg.se

Detta hände inne i lagerhuset


Brompton SM , Cykelhistoria, Cykelpolitik, Index


Man visade film med biffen och bananen. Såg en vision angående velodrom i Slottskogen samt en massa historiska cyklar.
bild ostindiefararen
Michael Koucky ställde frågor till Stadsarkitekt Björn Siesjö, Marina Johansson (s) och Jonas Ransgård (m) från kommunstyrelsen i Göteborg. Alla tre verkar ha en del vetskap om cyklande i Göteborg. Marina Johansson berättar att hon cyklar 3 mil varje dag fram och tillbaka till jobbet. Björn Siesjö som är stadsarkitekt berättar han har fyra cyklar hemma och cyklar mycket. Jonas Ransgård berättar att han betraktar cykeln som ett transportmedel och cyklar även han fram och tillbaka till jobbet. Marina skall även cykla vätternrundan i år.

Man tog upp detta med cykelbanorna i Göteborg. Björn Siesjö och Marina Johansson menar att cykelbanorna i Göteborg är livsfarliga då de är för smala och delas med gångtrafikanter. Jonas Ransgård menar att cykelbanorna är tillräckligt breda men inte skall behöva delas med gångtrafikanter. Man talar mycket om att bilen prioriteras och Michael Koucky tycker att 2% av trafikbudgeten är för lite att lägga till cykel. Jonas Ransgård påstår att de inte har sett någon ökning av cyklingen i Göteborg och man lägger därför inte mer pengar åt cyklingen i Göteborg. Michael kontrar med att det är 10% som idag cyklar till jobbet och att om budgetten anpassades till detta så skulle även cyklingen öka. Man verkar annars överens om att bilen skall ta mindre plats och ge mer trafik på cykel.

Vi har ju sett en debatt angående ny cykelbro över älven och även att den gamla Götaälvbron skall utnyttjas till cykelbana. Jonas svarar här att det kommer troligen inte att bli av medan Marina är mer tveksam. Björn Siesjö tycker man skall utnyttja den fria mark som finns runt älven för cykelbana och cykel/gångbro.

plastcykel
I lagerhuset fanns även en chans att se de cyklar som användes när seklet var ungt för att tävla på. Här är en gammal fram från 20-talet. När du skulle ändra utväxlingen vände du helt enkelt på hjulet då drevet på ena sidan hade ett annat antal kuggar. Se fler cyklar här>>>

hem igen