Google citygbg.se
Gamla nyheter hittar du här>>>,Juni 2018, Juli 2018, Augusti 2018, September 2018, Oktober 2018, November 2018, December 2018, Januari 2019, Februari 2019, Mars 2019, April 2019

Nyheter Januari 2021

götaälvbron stängs av i norrgående riktning
13 December stängs Götaälvbron av i norrgående riktning för fordon.
Du skall dock ha möjlighet att cykla eller promenera över. Kör du bil får du använda älvsborgsbron, tingstadstunnel eller nya Marieholmstunneln(öppnar 16:e December). Hur länge bron skall vara stängd är lite oklart än så länge. De skall ha klart den nya nästa år. Läs mer ute på stadsutveckling.goteborg.se.


hem igen